برچسب: لوله گالوانیزه گرم

  • نحوه تولید لوله گالوانیزه

    مطابق با استانداردهای مجاز منتقل می کنند تا این لوله ها بتوانند پوشش فلز روی را بهتر جذب کرده و عمل گالوانیزه شدن بهتر انجام گیرد.