برچسب: کاهش مصرف آب

  • کاهش مصرف آب در سرویس ‌های بهداشتی

    چگونه می‌توان مصرف آب را اندازه‌گیری کرد ابتدا باید بدانید که چه مقدار آب مصرف می‌کنید، سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا آب را هدر می‌دهید و اگر چنین بود، باید از کجا صرفه‌جویی در مصرف آب را شروع کنید. برای شروع باید محاسبه کرد که چه میزان آب از شیرهای آب سرویس بهداشتی، آشپزخانه،…