دسته: راهنمای خرید

  • راهنمای خرید: مشخصات و ویژگی های لوله پنج لایه نیوپایپ

    لوله‌های پلیمری و فلزی که در طول تاریخ صنایع لوله‌سازی حضور داشتند، به خاطر ویژگی‌های ذاتی مواد اولیه دارای نقص‌هایی بودند. به همین دلیل صنعتگران به فکر ترکیب این دو نوع لوله افتادند که تولید لوله‌های پنج لایه را به همراه داشت. لوله‌هایی که نواقص موجود در لوله‌های فلزی و پلیمری ساده را ندارد و از نظر…